"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Magneet

De succesvolle methode Magneet (Green Deal C-199) zorgt ervoor dat in uw organisatie nieuwe denk- en werkwijzen gestimuleerd worden. Hierdoor worden natuurlijke weerstanden tegen verandering en bestaande patronen doorbroken. De algemeen aanvaarde stelregel geldt immers dat een succesvolle doorbraak voor 25% bestaat uit technische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. MAGNEET put daarom uit een veelheid aan verandertechnieken die onder het kopje ‘gamechanging’ vallen. Binnen de circulaire en biobased economy ligt de focus namelijk grotendeels op technische innovatie. Deze technische ontwikkelingen gaan snel. Veelal sneller dan de reguliere markt ze kan adopteren.

Heeft u interesse in de beproefde methode Magneet en wilt u versneld drempels in uw organisatie wegnemen om zo succesvol over te gaan tot het werkelijk gebruik van biobased en circulaire producten in uw organisatie?

Vraag informatie aan

Concreet betekent dit dat samen met overheden en bedrijfsleven circulaire en biobased kansen gaan verzilveren. Het doel van MAGNEET is: Gestructureerd bouwen van succesvolle circulaire en biobased businesscases.