"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Magneet

MAGNEET werkt samen met overheid, bedrijven en onderwijs om structureel en succesvol biobased en circulair te ondernemen.

Om dit voor elkaar te krijgen, stimuleren we binnen de organisatie nieuwe denk- en werkwijzen. Hierdoor worden bestaande patronen doorbroken. De algemeen aanvaarde stelregel geldt immers dat een succesvolle doorbraak voor 25% bestaat uit technische innovatie en voor 75% uit sociale innovatie. MAGNEET put daarom uit een veelheid aan verandertechnieken die onder het kopje ‘gamechanging’ vallen. Binnen de circulaire en biobased economy ligt de focus namelijk grotendeels op technische innovatie. Deze technische ontwikkelingen gaan snel. Veelal sneller dan de reguliere markt ze kan adopteren.

De overheid heeft echter de sleutel tot succes in handen. Zij kan optreden als launching customer, mits ze ook daadwerkelijk bestaande patronen durft te doorbreken. MAGNEET helpt daarbij vanuit een onafhankelijke positie. Vanuit MAGNEET bieden we een programma op maat. Geen enkel persoon of organisatie is immers hetzelfde. Het gaat erom om het proces van verandering op te starten, door te zetten, te voltooien en te borgen.

Concreet betekent dit dat samen met overheden en bedrijfsleven circulaire en biobased kansen gaan verzilveren. Het doel van MAGNEET is: Gestructureerd bouwen van succesvolle circulaire en biobased businesscases.