"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Natural Plastics sluit 2e Green Deal af!

Stimuleren biobased producten voor de openbare ruimte.

2e Green Deal Natural PlasticsOp 14 april is tijdens de Innovation Expo in Amsterdam de Green Deal 'Stimuleren van biobased producten voor de openbare ruimte' getekend. Deze Green Deal heeft als doel om middels een aantal pilotprojecten te komen tot een versnelling van de biobased economie door biobased producten toe te passen in de openbare ruimte. Deze Green Deal is tot stand gekomen op initiatief van Vincent van Rijsewijk van PEP Business Creators BV en Bert van Vuuren van Natural Plastics BV.

De biobased economie is een vorm van circulaire economie die voor zijn energie en materialen niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen, maar van groene grondstoffen. Het gebruik van biobased materialen en producten in bijvoorbeeld de openbare ruimte is nu al mogelijk, maar stagneert onder meer door het gebrek aan bekendheid en ervaring bij de inkopende overheden met biobased producten. Leveranciers van biobased producten geven aan dat zij erg geholpen zouden zijn als overheden op willen treden als leading customer voor hun producten.

Bewustzijn

Overheden staan weliswaar positief tegenover het gebruik en de inkoop van biobased producten en materialen, maar het daadwerkelijk aanschaffen ervan komt in de praktijk om meerdere redenen toch vaak moeizaam van de grond. Bestuurders, budgethouders en inkopers binnen overheden zijn zich namelijk vaak nog onvoldoende bewust wat nu precies de ‘biobased economie’ is, wat het nut en noodzaak ervan zijn en wat er zoal op de biobased markt te koop is.

Methode Magneet

Natural Plastics Green deal 2016Om dit ‘kennisgat’ te dichten hebben Van Rijsewijk en Van Vuuren de methode ‘Magneet’ ontwikkeld. Met deze methode leren organisaties om biobased en circulair werken daadwerkelijk toe te passen. De methode is opgebouwd uit vier stappen: Bewustwording (1), Toekomstvisie (2), Samenwerken (3), Implementeren&Onderhouden (4). Deze methode helpt om biobased en circulaire ambities van overheden en instellingen daadwerkelijk te realiseren. 
pepbc.nl/product/magneet/