"Creating a circulair economy with a focus on biobased"

Economische missie naar Frankrijk

Natural Plastics ontving een uitgenodiging om mee te gaan met de economische missie naar Frankrijk. Deze missie stond onder leiding van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen. Wij hebben hier natuurlijk gehoor aan gegeven en kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement.

De missie, die op 10 en 11 maart plaatsvond, liep parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima. Het koninklijk paar gaf net als vele andere geïntereresseerden acte de présence tijdens het evenement.

Handelsmissie Frankrijk
Minister Ploumen blijkt uiterst geïnteresseerd in ons keeper systeem.
Handelsmissie Frankrijk
Wethouder van Amsterdam ontvangt uitleg over het systeem van de minister.